นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเอเชียแปซิฟิก ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Asia Pacific Final Round

19 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเอเชียแปซิฟิก ด้าน Innovation Track ในการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Asia Pacific Final Round


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวกรกมล เลียบสื่อตระกูล รหัสนักศึกษา 642415002 นางสาววิชชาวีร์ น้อยนิวรณ์ รหัสนักศึกษา 652415053 และนางสาวเขมพร กังวาลวัฒนศิริ รหัสนักศึกษา 652415068 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคือ อาจารย์ ดร.นเรศ สุยะโรจน์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2023-2024 Asia Pacific Final Round ด้าน Innovation Track โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเอเชียแปซิฟิก การแข่งขันรอบนี้จัดขึ้นโดย Huawei APAC และ ASEAN Foundation ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 18 เมษายน 2567 และจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับโลก ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤษภาคมต่อไป นอกจากนี้ นางสาวกรกมล เลียบสื่อตระกูล ยังได้รับรางวัลเครื่องแต่งกายประจำชาติฝ่ายหญิงดีเด่น ในงานเลี้ยง Huawei ICT Competition Gala Dinner อีกด้วย
โดย Huawei ICT Competitions เป็นโครงการการแข่งขันที่นักศึกษาเข้ามาแข่งขันสร้างสรรค์ในด้านนวัตกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีความร่วมมือระหว่าง Huawei กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศกว่า 42 แห่ง จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาทีมนักศึกษาที่มีทักษะความคิด ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและมีโอกาสในการแข่งขันในเวทีระดับโลก อีกทั้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ณ บริษัท Huawei ประเทศไทยต่อไป โดยการแข่งขันได้แบ่งเป็น 2 track คือ Practice track (สาย Network, Cloud, และ Computing) และ Innovation track

แกลลอรี่