กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document)

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นหน่วยการนำร่องและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กนิกส์ได้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ECB 3201 อาคาร 3 (อาคารศูนย์ความเป็นเลิศฯ) คณะเศรษฐศาสตร์? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่? ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่