นศ.แมสคอม มช. เข้ารับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ประจำปี 2567

12 มกราคม 2567

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐภูมิ นาคีสถิตย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 661810181 ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกกการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Production) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" ประจำปี 2567 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรับโล่รางวัลจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีกำหนดจัดพิธีมอบโล่รางวัล ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ในวันดังกล่าวฯ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวม 1,220 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก เข้าคารวะและรับโอวาทจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่