นักเรียน สาธิตฯ คว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ 2562

10 พฤษภาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

นายธนวันต์ ชัชฎานรเสฏฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
แกลลอรี่