แมสคอม มช. สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า จัดบรรยายส่องอาชีพสายงาน MarCom With Mass comm Alumni

27 พฤศจิกายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

จัดเต็มอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 3) กระบวนวิชา 851353 MEDIA & PRO FOR MKTG COMM ร่วมกับ โครงการอบรมในงานโฆษณาและการสื่อสารการตลาด สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน จัดบรรยายพิเศษ “ส่องอาชีพสายงาน MarCom With Mass comm Alumni” อัปเดตอาชีพหลัก อาชีพรองทางด้านการสื่อสารการตลาด Agency, Production House, Public Relations, เทคนิคการ Pitching งานลูกค้า ตลอดจนการดูแลกลุ่มลูกค้าในสายงาน จาก 3 วิทยากรมากประสบการณ์ศิษย์เก่าแมสคอม

1. คุณชิดชนก ชุ่มวรรณ์ Advertising Director
2. คุณวรินทร์ วัยวุฒิ Group Account Director BRILLION AND MILLION CO.,LTD
3. คุณตะวันฉาย พลโยธี Public Relations/ Influencers Specialist

โดยการบรรยายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2566 ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC CMU) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจาก นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอัปเดตเทรนด์การสื่อสารการตลาดในครั้งนี้

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU #MassCommAlumni

แกลลอรี่