คณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566

1 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์ นักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงผลงานจากงานวิจัยในงาน Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สังขรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ผลงานนวัตกรรม "EXERGAME" Interactive Physical-Cognitive Training เกมส์ออกกำลังกาย ฝึกการทรงตัว ฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ , เกม: สมองเยี่ยม ทรงตัวยอด (Better Brain Gain Balance)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ผลงานนวัตกรรมเซ็นเซอร์ประเมินการทรงตัวและความเสี่ยงต่อการล้ม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค "ผลงานนวัตกรรมต้นแบบเครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิว (Skin Rejuvenation Product) ภายใต้ชื่อ JKND-CM"

แกลลอรี่