หารือเกี่ยวกับการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน

3 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. Prof. Dr. Nobumasa Hatcho ศาตราจารย์อาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัฆคา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่