พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2565

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสวนพริก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่