โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Suandok the Series : Ep.1

27 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์


ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ

Suandok the Series : Ep.1
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Problem-based Conference 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565
และ วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่