วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Thanksgiving 2023 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

28 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Thanksgiving 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ และส่งเสริมความเป็นนานาชาติ โดยกิจกรรมได้กล่าวมีการแสดงดนตรีจากนักศึกษานานาชาติ การร่วมขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 79 คน
แกลลอรี่