การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO 30401:2018

15 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ BSI Group (Thailand) Ltd. เข้าประเมินมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO30401:2018 Knowledge Management Systems ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม https://www.camt.cmu.ac.th/iso/home/index
แกลลอรี่