คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมเวทีแบ่งปันแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร TQC 2022 Award

20 พฤษภาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (The 2022 Thailand Quality Award Winners) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability" เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันแนวคิด และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
.
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ เรื่อง "TQC Panel Discussions: Customer Focus Excellence" ประเด็นการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อให้มั่นใจถึงทักษะของบัณฑิต แนวทางฝึกปฏิบัติ การสนับสนุนนักศึกษา และการประเมินผลเพื่อยืนยันสมรรถนะของบัณฑิต ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566
แกลลอรี่