โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021

28 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

"เมื่อโลกแห่งอนาคตอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิด การทำธุรกิจจึงไม่จำกัดช่วงวัย"
โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021
จุดประกายความคิด สู่ นักวางแผนธุรกิจรุ่นเยาว์
โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถนำผลงานประกอบ Portfolio เพื่อสมัครใน TCAS รอบที่ 1 สาขาบูรณาการการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) สาย Digital Marketing และ E-Commerce ได้

เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประกวด แชร์ไอเดียเกี่ยวกับแผนธุรกิจผ่าน Business Model Canvas

รายละเอียดคุณสมบัติ
1. ปัจจุบันมีสถานะเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 เท่านั้น
2. มีสมาชิกตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คน โดยทีมจะต้องมีที่ปรึกษา 1 คน
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องสามารถเข้าร่วมการอบรม (Online) การทำ Model Business Canvas ในวันที่ 14 พ.ย. 2564 (09.00 น. - 12.00 น.)
*คุณครูที่ปรึกษา สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

 เงินรางวัล
1 ชนะเลิศ 10,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 5,000 บาท)
2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 6,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 3,000 บาท)
3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 4,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 2,000 บาท)
4 รางวัลชมเชย 2,000 บาท (ที่ปรึกษา ได้รับเพิ่ม 1,000 บาท)

สมัครเลย : https://bit.ly/3vspDxI
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พ.ย. 2564

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/CAMTOfficial
Line : @camtcmu
โทร : 053-920-299 สายด่วน : 063-525-0248
#CAMTDigitalSchool #DIICAMT #Digital