ต้อนรับนักศึกษาอเมริกัน โครงการ USAC Summer 2022 Session 1

6 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาอเมริกัน โครงการ USAC Summer 2022 Session 1ในโอกาสที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ USAC เชียงใหม่และขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 
แกลลอรี่