วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์โครงการ Gifted School & Pre College CAMT 2021

2 กันยายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์โครงการ Gifted School & Pre College CAMT 2021 ผ่านระบบ ZOOM โดยได้เกรียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับ และแนะนำวิทยาลัยฯ และอาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการดิจิทัล แนะนำโครงการ Gifted School & Pre College 2021และ แนะนำเกี่ยวกับ Trend TI ในอนาคต พร้อมพบอาจารย์ประจำสาขาเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนและร่วมพูดคุยกับรุ่นพี่ประจำสาขาในหัวข้อเรื่อง “การจุดประกายอาชีพทางด้านดิจิทัล” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564
แกลลอรี่