ช่วงเวลาเปิดให้บริการสำนักหอสมุด วันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2566

25 ตุลาคม 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2566

  • ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

  • ปิดให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แกลลอรี่