"3 อ. 3 ย." เพื่อผู้สูงวัย หัวใจแข็งแรง

23 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

อ.นพ.ตุล ชัยกิจมงคล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่