นักศึกษาวิทย์ สิ่งแวดล้อม มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship ประจำภาคการศึกษา Fall 2021

13 สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์

            นายณัฐดนัย คำหลวง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 เยาวชน เข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Academic Fellowship ประจำภาคการศึกษา Fall 2021 (Environmental Issues) ณ University of Montana and East-West Center สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2564 โดย สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เป็นการรวมตัวของผู้นำรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 18-35 ปี จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความท้าทายสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยของตน ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาสังคม โดยร่วมนำเสนอหลากหลายแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (อ่านต่อ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://yseali.state.gov

แกลลอรี่