นักศึกษาสื่อสารบันเทิง แมสคอม มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Content Lab : University Lab 2021

21 ธันวาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

นางสาววิรัลพร อัมระบุตร นายพูนชัย อากินสัน นางสาวกนกวรรณ อินทะยศ นางสาวกมลชนก ทับกิจ และนางสาวอนงค์กร มาละ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม Cook Culture” โดยมีอาจารย์พศิน พรหมกิ่งแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Content Lab : University Lab 2021 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน MAR Tech ในระดับมหาวิทยาลัย สาขารายการวาไรตี้ (Broadcasting) รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

Thailand Content Lab : University Lab 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมการแข่งขันและผลิตผลงานทดลองในสาขาภาพยนตร์และซีรีส์สั้น สาขารายการวาไรตี้และสาขาดนตรี โดยผลงานดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Line TV ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 และแพลตฟอร์ม LINE TODAY ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึง 16 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 1 เดือน

โดยทีม Cook Culture ได้ดำเนินการจัดทำรายการเรียลลิตี้วาไรตี้อาหาร “Cook Culture” ภายใต้ Big Idea “เพราะรสชาติของอาหาร คือรสชาติของชีวิต” นำเสนอเสน่ห์ของอาหารท้องถิ่นไทย ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ที่มาของเมนูอาหาร วัตถุดิบ รวมไปถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร พร้อมคู่หูพิธีกรอารมณ์ดีที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มผ่านการทำภารกิจตามหาวัตถุดิบหายากและเชฟประจำท้องถิ่น เพื่อนำมาทำเมนูอาหารสุดล้ำค่าในรายการ สามารถรับชมผลงานได้ที่ https://tv.line.me/cookculture และ https://today.line.me/th/v2/article/aGq93MP

นับเป็นโอกาสและความสำเร็จของทีม Cook Culture นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนที่ได้แสดงความสามารถและคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ซึ่งในอนาคตอาจพัฒนาต่อยอดเป็นรายการที่นำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารสู่สากล สร้างกระแสให้คนในประเทศและต่างประเทศสนใจอาหารท้องถิ่นและสถานที่ทุกจังหวัดของประเทศไทยมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวต่อไปสื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่