มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย มช. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก WORLD'S TOP 2% SCIENTISTS 2021

24 ธันวาคม 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย มช. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก WORLD'S TOP 2% SCIENTISTS 2021


แกลลอรี่