ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. และงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผสานพลังนักศึกษา CMUBS ร่วมภารกิจทำความดีเพื่อน้อง ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านกองปะ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 ก.พ. 2566 ชมรมศิษย์เก่า Ex-M.B.A. ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาปริญญาตรีและโท คณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) ผสานพลังร่วมทำความดีเพื่อน้อง ๆ นักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านกองปะ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยนำเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนและเสริมพัฒนาการ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่ได้จากการระดมทุนงานเลี้ยงการกุศล Ex-M.B.A. Friendship Night Gala Dinner ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มอบให้แก่น้อง ๆ โดยแบ่งปันและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการหอบไอรักไปห่มป่า ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11

ภารกิจนี้ รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Ex-M.B.A. CMU) นำทีมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการ และกลุ่มจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ทาสีอาคาร จัดเรียงชั้นหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการร่วมกันบริจาค เพื่อสร้างบรรยากาศให้น้อง ๆ อยากเรียนรู้และสนุกสนาน อีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่