มช. ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28

4 ตุลาคม 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ --> https://cmu.to/Hj0f8

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 943 625 หรือดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ https://accl.cmu.ac.th/News/detail/2954 
แกลลอรี่