ร่วมยินดีกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโอกาสรับรางวัลพระราชทาน “คณบดีดีเด่นแห่งชาติ”

24 ธันวาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565 คณบดีดีเด่นแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่