คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการเลี้ยงดู การขยายพันธุ์ การดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพ และการอนุรักษ์เสือโคร่ง

29 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการเลี้ยงดู การขยายพันธุ์ การดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพ และการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พร้อมกันนี้ เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์เสือโลก" ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ วิชาการ "แนวโน้ม ทิศทาง การอนุรักษ์เสือโคร่ง: สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อันควรอนุรักษ์" ณ Tiger Kingdom Chiang Mai อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ด้วย 

แกลลอรี่