งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ CMUBS จัดบรรยายเพิ่มทักษะนักศึกษา

30 มกราคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 มกราคม 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายภายใต้โครงการบรรยายกิจกรรมเพื่อสังคม Social Innovation แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในฐานะองค์กรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและปั้น Startup ระดับแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการ Pitching” ณ ห้องประชุม 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมทักษะและเทคนิคการนำเสนอ รวมถึงไอเดียธุรกิจในแบบ Startup และการเขียนแผนธุรกิจ โดยหวังให้เป็นหนึ่งในการเพิ่มอาวุธเสริมศักยภาพแก่นักศึกษาเตรียมต่อยอดสู่เวทีการแข่งขันต่อไป

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่