รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

11 เมษายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 110


https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23618

แกลลอรี่