รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ ประเภท Concentrated longan Extract

22 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่มีผลกระทบสูงเชิงเศรษฐกิจ ประเภท Concentrated longan Extract ในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่