ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สังกัดคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565

25 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา
: รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ ช้างทองคำ ” ประจำปี 2565
อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แกลลอรี่