ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะและหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการประสานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย สรุปภาพรวมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่