คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร)

5 เมษายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร) อัตราเลขที่ S4310013 เงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร https://cmu.to/x9LDr

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

สอบถามเพิ่มเติม 081-2849614 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

แกลลอรี่