ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์

27 พฤศจิกายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์