หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ลุย Upskill Reskill บุคลากรคณะฯ เตรียมรองรับการทำงานด้านการจัดการเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

22 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1มีนาคม 2566 ผศ.ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฯ นำทีมบุคลากรด้านนวัตกรรม หน่วยสื่อสารองค์กร และหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเว็บไซต์ ร่วมอบรมเสริมความรู้พัฒนาทักษะ Upskill Reskill เจาะลึกการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจด้วย Wordpress โดยเชิญคุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ Managing Director บริษัท ซี้ด เว็บส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และคณะเป็นวิทยากรการอบรมและ workshop เข้มข้นต่อเนื่อง 3 วัน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร โดยสามารถจัดการข้อมูลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างเว็บไซต์ CMUBS เบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ