พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต

20 กรกฎาคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ทพ.ทะนง ฉัตรอุทัย อดีตคณบดี ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต และจัดพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้แก่ รศ.ทพ.สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

แกลลอรี่