นักศึกษา Data Science ได้รับการเชิดชูเกียรติ นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

12 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       นายศิรวิชย์ ศรรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการเชิดชูเกียรติ ”นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565” ด้านความเป็นผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 
แกลลอรี่