ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มช. (MIC) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (CMIS)

3 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ ดร.ยุทธชัย ดำรงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.ภูริทัต อินยา และอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย คุณพีร์ ตนานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และ คุณประทุมวัน จิตทวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่