การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการปฏิบัติงานด้านการจราจร

27 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการปฏิบัติงานด้านการจราจร” ให้แก่บุคลากรของงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีทีมวิทยากรจากงานศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างประสบการณ์ด้านการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่