ผู้บริหารและทีมวิจัย สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับ ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยทางด้าน

31 มกราคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

วันที่ 30 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล รองผู้อำนวยการ และนักวิจัย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรือน การเลี้ยงและดูแลสัตว์ ศูนย์เมตาโบลิก การทดลอง และห้องปฏิบัติการของ AgroVet Strickhof ภายใต้การจัดการของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก (ETH Zurich) และมหาวิทยาลัยซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี Prof. em. Dr. Michael Kreuzer Prof. Dr. Mutian Niu จาก ETH Zurich และ Dr. Sergej Amelchank ผู้ประสานงานโครงการวิจัยให้การต้อนรับ 

หลังการเยี่ยมชม  ได้มีการหารือแลกเปลี่ยน ความร่วมมืองานวิจัยด้านการเกษตรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระหว่าง ETH Zurich และ ม.เชียงใหม่ รวมถึงได้มีการลงนามความร่วมมือด้านงานวิจัยดังกล่าว ระหว่างสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ETH Zurich อีกด้วย 

การดำเนินการนี้ ทางสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เกิดขึ้นภายใต้โครงการมุ่งเป้าเครือข่ายบุคคลสู่การสร้างคู่ความร่วมมือระดับโลก (P2O) ตามยุทธศาสตร์ A9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่