คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ อบต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567

11 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค๋การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ? หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
แกลลอรี่