ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณทัศนีย์ เห่วซึ่งเจริญ

19 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณทัศนีย์ เห่วซึ่งเจริญ ภรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ อดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่