หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2567 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

4 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา พ.ศ. 2567 ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการดาวน์โหลด "หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2567" ฉบับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดได้ที่ ---> https://accl.cmu.ac.th/News/detail/3023

ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่