รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม IUCAE ณ ประเทศจีน

1 พฤษภาคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม  Inaugural Conference & Sino-Foreign Presidents Forum ( IUCAE ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2562 ณ เมือง Zhenjiang สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมเกษตร การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นสากลในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย นอกจากนี้ รองอธิการบดีฯ ได้ร่วมการเสวนาบนเวทีในหัวข้อ "How our Consortium works in agriculture engineering discipline construction, cultivating talented students and scientific research?" and "What measures and features have been taken to improve the quality of students? What are the achievements in recently years". 
แกลลอรี่