วันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล

วันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม วันพืชมงคล
22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

แกลลอรี่