พบผู้ประกอบการที่สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

15 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้ คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อนุสรณ์มหาชัย ซูริมิ จำกัด
แกลลอรี่