คณะวิทย์ มช. จัด "Chiang Mai Winter Science Camp 2023" เปิดบ้านวิทยา พาสัมผัสหนาว ณ เชียงใหม่

16 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม "Chiang Mai Winter Science Camp 2023" ค่ายที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และผู้สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยา มช. จากทั่วประเทศ ได้เข้ามาค้นหาตัวตน และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบข้อมูลของคณะอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะ และสัมผัสบรรยากาศจริงในการใช้ชีวิตในรั้ว มช.

กิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13-15 มกราคม 2565 ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้นในทุกๆ ด้านแล้ว ยังได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานสำคัญๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการให้กว้างไกล เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) อีกทั้งยังได้เข้าทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญประจำจังหวัด อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย

"Chiang Mai Winter Science Camp" ปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาเรียนรู้และค้นหาตัวเอง รวมทั้งได้ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://winterscicamp.science.cmu.ac.th
แกลลอรี่