ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

26 พฤษภาคม 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดยศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อวางแผนความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ CL Park Project ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม-->https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2900

แกลลอรี่