ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ในโอกาสได้รับทุนจาก มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หัวข้อ Epidemiology of LSD in Thailand: Epidemiology and spatio-temporal features of LSD outbreaks ในงานสัมมนาเรื่อง “Lumpy Skin Disease Workshop”

7 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ในโอกาสได้รับทุนจาก มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ หรือ มูลนิธิเกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation, Gates Foundation) มูลนิธิเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หัวข้อ Epidemiology of LSD in Thailand: Epidemiology and spatio-temporal features of LSD outbreaks ในงานสัมมนาเรื่อง “Lumpy Skin Disease Workshop” จัดโดย The Pirbright Institute UK และ GALVmed จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

แกลลอรี่