จดหมายข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 (13-26 พ.ย. 66)

14 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

CMU Registration Office Biweekly Newsletter ฉบับที่ 23 (13-26 พ.ย. 66)

Highlight

  • อัปเดตกิจกรรมสำคัญ
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง ฉบับใหม่
  • รายงานตัวคาดว่าฯ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566
  • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2566
  • REG-STAT สถิติการลงทะเบียนล่วงหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
แกลลอรี่