รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

30 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 รับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  

เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1047 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 053-941119

แกลลอรี่