ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (สัญญาฯ ฉบับใหม่)

9 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี “การผลิตผลิตภัณฑ์คอลลาเจนไดเปปไทด์รูปแบบเคี้ยว” (สัญญาฯ ฉบับใหม่) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ตะวันพันดารา จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมนักวิจัยที่ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่