นศ.ป.เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

17 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวญาดา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Functional analysis of anti-HBsAg antibodies elicited by hepatitis B vaccination โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วุฒิชัย คำดวง, Dr Nicole Ngo-Giang-Huong, Dr. Camille Sureau, และ Prof.Dr. Catherine Gaudy-Graffin เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ R?union annuelle AC42-R?seau national h?patites de l’ANRS Maladies Infectieuses ?mergentes ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่